Anvendelsområder:

For lokaler med krav på køling uden træk

Batteri: Aluminiumslameller med 16 mm kobberrør, lameldeling 8 mm

Kølemedier: HFC kølemedier

Luftretning: Vertikal

Tilvalg: Elafrimning og epoxybehandlede lameller